<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 26.06.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 26.06.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 26.06.2024 / Asialistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 26.06.2024 / Vuoden 2023 tilinpäätös]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Asialistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Alavieskan Kehityskeskus Oy:n oman pääoman vahvistaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Nuorisotoimen tilajärjestelyt]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Miehennevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaava]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Asemakaavan muutostyön vireille asettaminen Pohjapuolentien ja Jokiniituntien alueella]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Investointiavustuksen myöntäminen Lumikuruntien yksityistien kunnostuksen hankintaan]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Perhepäivähoitajan vakanssin muuttaminen varhaiskasvatusopettajan vakanssiksi ja varhaiskasvatuksen opettajan vakinaistaminen tehtävään]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Valtuuston päätösten 10.6.2024 täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Lautakuntien päätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 18.06.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Asialistan hyväksyminen]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Jelppiverkon esittely]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / NUPS-hanke]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Perhepäivähoitajan vakanssin muuttaminen varhaiskasvatusopettajan vakanssiksi ja Kaisa Nuoralan vakinaistaminen tehtävään]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaistaminen]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Woima-hankintaportaalin uusi sopimuskausi]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Alavieskan kunnankirjaston kirjallisuushankinnat]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Joki-kirjastojen aineistokuljetukset ajalle 1.1.2025-31.12.2026 + optiovuosi 2027]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Nuorisotoimen avustukset]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.06.2024 / Kulttuuritoimen avustukset]]>